Prima pagină

Cum se joaca

 

Muzicando este un joc de etalare.
Numar de jucatori la masa: 4
Durata de joc: 40-60 minute

Tipurile de etalare sunt: Muzicando (M), Parada (P), Glissando (G), Sarabanda (S).
Scopul jocului este de a depune toate cărțile din mână înaintea celorlalți jucători și acumularea cât mai multor puncte.

Muzicando (M):
Jucătorul care a ales Muzicando începe jocul prin depunerea unei cărţi ce conţine nota Do, indiferent de culoare, cu faţa în sus.

muz-1
Jucătorul care urmează la rând trebuie să aşeze deasupra cărţii de deschidere o altă carte cu nota următoare de aceeaşi culoare, sau alăturat, orice altă carte de deschidere a unei noi culori (nota Do).

muz-2
În cazul în care nu deţine o carte potrivită cerinţei jocului, acesta spune “pas”, prin aceasta dând dreptul următorului jucător să facă o depunere.
Etalarea se desfăşoară în continuare după aceleaşi reguli, până la epuizarea cărţilor.
Bemolii, becarii, diezii şi pauza se vor depune alăturat (sus sau jos) cărţii de deschidere sau a pachetului de cărţi de culoarea respectivă.
La completarea pachetului unei serii de culori, cartea cu semnul grafic muzical corespunzătoare se așează peste acesta.

muz-12

 

Parada (P):
Jucătorul care a ales acest tip de etalare depune prima carte pe masă, cu faţa în sus, aceasta fiind în mod obligatoriu o carte ce conţine un instrument arhaic (marcată cu oval), de orice culoare.
Jucătorul care urmează la rând va depune o carte cu o notă muzicală inferioară sau superioară de aceeaşi culoare sau orice altă carte de deschidere.

par-2
În cazul în care nu deţine o carte potrivită cerinţei jocului, acesta spune “pas”, prin aceasta dând dreptul următorului jucător să facă o depunere.
Etalarea se desfăşoară în continuare după aceleaşi reguli iar valorile muzicale Do şi Si nu permit alăturare reciprocă.
Etalarea cărţilor se va face pe verticală în gama fiecărei culori iar pe orizontală în gama cărţilor de deschidere.
Bemolii, becarii, diezii şi pauza se vor depune deasupra cărţii de deschidere a culorii de care aparţin.

par-11

 

Glissando (G):
Jucătorul care a ales acest tip de etalare depune cartea de deschidere – reprezentată de o carte ce conţine un instrument arhaic (marcată cu oval) – indiferent de culoare. Următorul jucător trebuie să aşeze alăturat (dreapta-stânga), o carte cu nota muzicală imediat următoare, superioară sau inferioară ca valoare muzicală, indiferent de culoare.
Jucătorii vor aşeza cardurile după aceeaşi regulă, astfel încât să rezulte înşiruit gama notelor muzicale, crescător sau descrescător în oricare dintre cele două sensuri. Şirul se poate prelungi oricât, deschiderea unui alt şir fiind posibilă doar cu o altă carte ce conţine instrument arhaic (marcată cu oval).
Cartea de deschidere a unui alt şir se aşează în dreptul oricărei cărţi din şirul de la care se face glisarea (sus sau jos) şi are nota muzicală imediat următoare, superioară sau inferioară cărţii respective.

gli 10
Nu sunt permise două cărţi de deschidere pe acelaşi şir.
Etalarea se desfăşoară în continuare după aceleaşi reguli iar valorile muzicale Do şi Si permit alăturare reciprocă.
În cazul în care nu deţine o carte potrivită cerinţei jocului, jucătorul aflat la rând spune “pas”, prin aceasta dând dreptul următorului jucător să facă o depunere.

Sarabanda (S):
Jucătorul care a ales acest tip de etalare depune o carte ce reprezintă nota Do, indiferent de culoare.
Următorii jucători trebuie să aşeze alăturat, pe oricare din laturile cărţii depuse, cărţi cu note muzicale imediat următoare, superioare sau inferioare ca valoare muzicală, indiferent de culoare.
Etalarea se desfăşoară în continuare după aceeaşi regulă iar valorile muzicale Do şi Si permit alăturare reciprocă.

sar 6
În cazul în care nu deţine o carte potrivită cerinţei jocului, jucătorul aflat la rând spune “pas”, prin aceasta dând dreptul următorului jucător să facă o depunere.

 

Cărţile de blocaj şi condiţii de etalare
La Parada şi Muzicando, cărţile marcate cu diez, bemol, becar şi pauză de pătrime se pot folosi doar din momentul în care cărţile de deschidere ale culorilor corespunzătoare sunt etalate pe masa de joc.
La Sarabanda şi Glissando, cărţile marcate cu diez, bemol, becar şi pauză se pot depune peste orice carte care are culoarea lor, cu condiţia ca această carte să aibă toate cele patru laturi ocupate.
Depunerea acestor cărţi nu este obligatorie.

Cărţi cu proprietăţi speciale
– cărţile marcate cu nota Do sunt cărţi de deschidere în etalările Sarabanda şi Muzicando;
– cărţile marcate cu notă muzicală şi oval sunt cărţi de deschidere pentru etalările Glissando şi Parada;
– cărţile marcate cu # (diez) blochează pentru un tur jucătorul următor celui care a făcut etalarea;
– cărţile marcate cu ♮ (becar) blochează pentru un tur jucătorul următor şi pe cel anterior celui care a făcut etalarea;
– cărţile marcate cu ♭ (bemol) blochează pentru un tur jucătorul care se află înaintea celui care a făcut etalarea;
– cartea marcată cu (pauză) duce la blocarea tuturor jucătorilor, acordând dreptul jucătorului care a depus-o, să efectueze toate depunerile posibile cerute de joc, inclusiv a celor marcate cu simbolurile diez, bemol, becar.
Blocările au efect asupra tuturor participanţilor aflaţi în joc, indiferent de axa pe care se află, durează doar un tur şi nu se cumulează.
Când cartea marcată cu pauză este depusă în joc ca ultimă carte, se transferă partenerului de echipă dreptul să efectueze toate depunerile posibile cerute de joc.
Jucătorii se deblochează automat după următoarea depunere sau “pas”-ul jucătorului aflat la rând.
Tabel concurs individual

Etapele jocului
Jocul este constituit din două etape : A. Licitaţia şi B. Etalarea.
A. În urma licitaţiei se stabileşte tipul de etalare şi nivelul acesteia.
Nivelurile sunt de la 1 la 4. În ordine crescătoare licitaţiile sunt : 1S, 1G, 1P, 1M, 2S, 2G, 2P, 2M, 3S, 3G, 3P, 3M, 4S, 4G, 4P, 4M. Licitaţiile vor decurge doar în ordine crescătoare.
B. Jocul de etalare adjudecat se desfăşoară conform regulilor specifice descrise mai sus.
Participanţii se constituie în două echipe dispuse pe două axe: N-S şi E-V.
Primul dintre jucători amestecă setul de cărţi şi împarte fiecărui participant câte o carte, în sensul acelor de ceasornic, cu faţa în jos, până la epuizarea pachetului, fiecăruia revenindu-i câte 14 cărţi de joc.
După analiza distribuţiei cărţilor din mână, primul jucător servit licitează. În acest scop va ţine cont de ordinea crescătoare a puterii etalărilor: Sarabanda (S), Glissando (G), Parada (P), Muzicando (M).
Licitaţia presupune stabilirea unui nivel de joc şi etalarea aleasă sau “pas” (când se refuză licitaţia).
Licitaţia se opreşte când trei jucători consecutivi spun “pas” după anunţul unuia dintre participanţi, adjudecându-se ultima etalare licitată şi nivelul anunţat.
În cazul în care există patru anunţuri consecutive de “pas”, primul jucător servit are obligaţia de a licita un tip de etalare.
Echipa care şi-a adjudecat licitaţia deschide etalarea prin jucătorul care a anunţat pentru prima dată acest tip de etalare în timpul licitaţiei.
Echipa care şi-a adjudecat licitaţia este considerată câştigătoare dacă în urma derulării etalării unul dintre parteneri iese pe primul loc (depune primul toate cărţile din mână). Etalarea continuă până la stabilirea ultimului clasat.
Câştigă echipa care acumulează cele mai multe puncte, pe parcursul a minim patru etalări.
Nerespectarea obligaţiilor de joc duce la anularea etalării în curs şi penalizarea cu 12 puncte a echipei jucătorului vinovat.
Imposibilitatea ultimului jucător de a-şi depune toate cardurile din mână duce pierderea punctului de clasament (se pierde valoarea ultimului loc = 1 punct).

Punctaje
Punctele fiecărei echipe se calculează în funcţie de valoarea locului ocupat de fiecare jucător, valoarea nivelului licitaţiei şi valoarea etalării jucate.
Punctele sunt prezentate în tabelul următor:

  Loc în clasament Nivel de licitaţie Valoarea etalărilor
I II III IV 1 2 3 4 M P G S
Puncte 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1

Calculul scorului
Scorul reprezintă punctele acumulate de echipe în cursul unui joc şi se calculează pentru fiecare etalare în parte. Un joc complet conţine minim patru etalări (contracte adjudecate şi valide). Scorul final este reprezentat de suma punctelor acumulate de către fiecare echipă la finalul numărului de jocuri convenite iniţial.
Punctajul pe etalări se calculează astfel:
1. Fiecare echipă acumulează punctele corespunzătoare locului în clasament ale fiecărui jucător.
2a. Echipa care a adjudecat contractul şi l-a realizat primeşte suplimentar punctele corespunzătoare nivelului de licitaţie şi cele ale valorii etalării.
2b. Echipei care a adjudecat contractul şi nu l-a realizat, i se scad punctele corespunzătoare nivelului de licitaţie şi cele ale valorii etalării.
3. Imposibilitatea ultimului jucător de a-şi depune toate cardurile din mână duce la pierderea punctului de clasament (se pierde locul IV = 1 punct).

Tabel de scor
Scorul se ţine într-un tabel de tipul următor:

Echipa N-S Echipa E-V
Contract adjudecat Puncte de etalare Puncte acumulate Puncte acumulate Puncte de etalare Contract adjudecat
           
           
           
           
Total de joc         Total de joc

 

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: